اگر لایسنس اختصاصی خرید کرده اید آموزش را از یکی از لینک های زیر دانلود کنید (هر سه لینک حاوی فایل یکسان هستند)
راهنمای فعال سازی ورژن 12 (سرور 1)
راهنمای فعال سازی ورژن 12 (سرور 2)
راهنمای فعال سازی ورژن 12 (سرور 3)